Regulamin

  1. Zakaz używania przekleństw i wulgaryzmów.
  2. Zakaz wstawiania linków oraz zdjęć brutalnych/drastycznych/pornograficznych.
  3. Moderator ma zawsze rację.
  4. Jeśli moderator nie ma racji, admin ma rację.
  5. Admin ma prawo usunąć dowolnego użytkownika bez podania przyczyny
  6. Admin ma ZAWSZE rację
  7. W przypadku, gdy admin nie ma racji, patrz wyżej ;-)
Saga Zmierzchu Miłość, wieczność, pożądanie